Säkerhetsbes. av fasta anl., behörighetsprovMålgrupp

Personal som ska utföra säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar enligt TDOK 2014:0240.


Förkunskaper

Grundutbildning i banteknik (BBUHBT eller motsvarande äldre utbildning), Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar (BABSSÄ) eller motsvarande äldre besiktningsutbildning. Eller motsvarande kunskaper.


Kursmål/Genomförande

Behörighetsprövningen består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov.
Vid godkänt resultat erhåller besiktningsmannen ett behörighetsbevis som berättigar honom att säkerhetsbesiktiga fasta anläggningar enligt TDOK 2014:0240.Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Behörighetsprov   3   4
 
Totalt antal timmar   3   4

BABSSÄBKursfakta
Längd: 1 dag
Kursbevis: Certifikat
Version: 1.2Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Intresseanmälan