Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområdeMålgrupp

Personer som ska ansvara och planera för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i
spårområde och ansvara för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Denna funktion får även tjänstgöra som tågvarnare om hälsokraven för det är uppfyllda.Förkunskaper

God syn och hörsel.

Godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4 för de som ska tjänstgöra som tågvarnareKursmål/Genomförande

Efter kursen ska deltagarna kunna:

  • utföra riskbedömning för aktiviteter inom spårområdet
  • ansvara för säkerheten vid aktiviteter i trafikerat spår
  • anordna tågvarning samt tjänstgöra som tågvarnare

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet.
Avsteg från normtiden ska dokumenteras.Övrigt

Kursen ger även behörighet att enskilt vistas i trafikerat spår och inom spårområde. Tillämpningsövningen ska genomföras med max 6 deltagare per lärare. Efter utbildningen gäller fastställda krav på årlig repetitionsutbildning och regelbundet utövande.


Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Introduktion /avslutning   0.5  
Trafiksäkerhet - allmänt   0.5  
Banan   1.0  
Trafikeringssystem och ATC   1.0  
Fordon och trafikverksamheter   0.5  
Signaler, tavlor och skyltar   1.0  
Vistelse och arbeten inom spårområde   2.0  
Skydds- och säkerhetsledning   3.0  
Tågvarning   2.0  
Direktplanering   2.5  
Elsäkerhet TDOK 2016:0289   2.0  
Fara och olycka   1.0  
Tillämpningsövning     12.0
Prov   1.0  
 
Totalt antal timmar   18   12

BASÄSKYDDKursfakta
Längd: 4 dagar
Kursbevis: Betyg
Version: 3.4Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Solna
5 dec - 8 dec 2017
Intresseanmälan