Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområdeMålgrupp

Personer som ska ansvara för aktiviteter / arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare.


Förkunskaper

God syn och hörsel. För att få tjänstgöra som tågvarnare ställs krav på godkänd läkarundersökning enligt BV FS 2000:4


Kursmål/Genomförande

Efter kursen ska deltagarna kunna:

  • utföra riskbedömning för aktiviteter inom spårområdet
  • ansvara för säkerheten vid aktiviteter i trafikerat spår
  • anordna tågvarning samt tjänstgöra som tågvarnare

Kursen ska genomföras av behörig trafiksäkerhetslärare.

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet.
Avsteg från normtiden ska dokumenteras.Övrigt

Kursen ger även behörighet att enskilt vistas i trafikerat spår och inom spårområde. Tillämpningsövningen ska genomföras med max 6 deltagare per lärare. Efter utbildningen gäller fastställda krav på repetitionsutbildning och utövande.


Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Introduktion /avslutning   0.5  
Trafiksäkerhet - allmänt   0.5  
Banan   1.0  
Trafikeringssystem och ATC   1.0  
Fordon och trafikverksamheter   0.5  
Signaler, tavlor och skyltar   1.0  
Vistelse och arbeten inom spårområde   2.0  
Skydds- och säkerhetsledning   3.0  
Tågvarning   2.0  
Direktplanering   2.5  
Elsäkerhet TDOK 2013:0289   2.0  
Fara och olycka   1.0  
Tillämpningsövning     12.0
Prov   1.0  
 
Totalt antal timmar   18   12

BASÄSKYDDKursfakta
Längd: 4 dagar
Kursbevis: Betyg
Version: 3.4Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Ängelholm
21 aug - 24 aug 2017
Solna
12 sep - 15 sep 2017
Luleå
10 okt - 13 okt 2017
Ängelholm
20 nov - 23 nov 2017
Solna
5 dec - 8 dec 2017
Intresseanmälan