Utredning av olyckor i spårtrafikMålgrupp

Personer som ska utreda olyckor och tillbud i spårtrafik.


Förkunskaper

Goda kunskaper i säkerhetsföreskrifter och erfarenhet inom eget verksamhetsområde.
Kursmål/Genomförande

Som olycksutredare bidrar man till ökad förståelse om olycksrisker som kan bidra till att människa, miljö och materiel kan skadas allvarligt.

Kursen syftar till att ge de kunskaper färdigheter och kompetenser som krävs för att kunna utreda en olycka, ett tillbud eller en avvikelse som sker i spårtrafik.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha kompetens att

- självständigt kunna planera för en olycksutredning
- välja lämpligt arbetssätt för utredningsarbetet
- söka, värdera, prioritera och analysera fakta om en olycka
- föreslå åtgärder efter en olycka eller ett tillbud
- sammanställa och kvalitetssäkra en olycksutredningsrapport

Kursen genomförs i Trafikverksskolans övningsanläggningar och det anordnas en realistisk olycka som deltagarna får i uppgift att utreda.


Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Introduktion   1  
Utredningsverksamheten i Sverige   5  
Utredarens roll och uppgifter   9  
Intervjuteknik   4  
Människa, teknik och organisation (MTO)   8  
Banteknik   3  
Signalteknik   3  
Fordonsteknik   3  
Elkraft och trafikledning   3  
Fotodokumentation   1  
Media   4  
Tillämpningsövning   4   18
Prov   1  
Avslutning   1  
 
Totalt antal timmar   50   18

BASÄUTRKursfakta
Längd: 9 dagar
Kursbevis: Betyg
Version: 1.5Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Ängelholm
24 sep - 4 okt 2018
Full
Intresseanmälan