Att enskilt vistas i spårMålgrupp

Personer som på egen hand ska vistas i trafikerat spår och inom spårområde.


Förkunskaper

God syn och hörsel


Kursmål/Genomförande

Att på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt kunna vistas i spår och inom spårområde.

Behörigheten gäller endast för egen vistelse och då inte för arbete/aktiviteter på egen hand. Kursen ger ingen behörighet att tjänstgöra som tågvarnare eller att ansvara för andras vistelse i spår och inom spårområde.

Kursen ska genomföras av behörig trafiksäkerhetslärare.

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet. Avsteg från normtiden ska dokumenteras.Övrigt

Kursen bör följas av egen tillämpning. För övrigt gäller fastställda krav på repetitionsutbildning.


Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Introduktion/avslutning   1.0  
Trafiksäkerhet - allmänt   0.5  
Banan   0.5  
Trafikeringssystem och ATC   0.5  
Fordon och trafikverksamheter   0.5  
Signaler, tavlor och skyltar   0.5  
Vistelse och arbeten inom spårområde   1.0  
Skydds- och säkerhetsledning   0.5  
Tågvarning   0.5  
Elsäkerhet TDOK 2016:0289   2  
Fara och olycka   0.5  
Tillämpningsövning     4
 
Totalt antal timmar   8   4

BASÄVISTAKursfakta
Längd: 2 dagar
Kursbevis: Intyg
Version: 3.3Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Ängelholm
15 aug - 16 aug 2017
Södertälje
22 aug - 23 aug 2017
Res
Solna
6 sep - 7 sep 2017
Full
Ängelholm
7 nov - 8 nov 2017
Solna
12 dec - 13 dec 2017
Intresseanmälan