Att enskilt vistas i spårMålgrupp

Personer som på egen hand ska förflytta sig till fots i trafikerat spår och inom spårområde.


Förkunskaper

God syn och hörsel


Kursmål/Genomförande

Att på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt kunna förflytta sig i spår och inom spårområde och ansvara för sin egen säkerhet.

Behörigheten avser förflyttning till fots t ex till eller från fordon eller för att passera
spår. Innehavaren har inte tillåtelse att bedriva arbete i spåret på egen hand.

Kursen ger ingen behörighet att tjänstgöra som tågvarnare eller att ansvara för andras vistelse i spår och inom spårområde.

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet. Avsteg från normtiden ska dokumenteras.Övrigt

Kursen bör följas av egen tillämpning. Utbildningen gäller i tre år, därefter ska ny grundutbildning genomföras..


Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Introduktion/avslutning   1.0  
Trafiksäkerhet - allmänt   0.5  
Banan   0.5  
Trafikeringssystem och ATC   0.5  
Fordon och trafikverksamheter   0.5  
Signaler, tavlor och skyltar   0.5  
Vistelse och arbeten inom spårområde   1.0  
Skydds- och säkerhetsledning   0.5  
Tågvarning   0.5  
Elsäkerhet TDOK 2016:0289   2  
Fara och olycka   0.5  
Tillämpningsövning     4
 
Totalt antal timmar   8   4

BASÄVISTAKursfakta
Längd: 2 dagar
Kursbevis: Intyg
Version: 3.3Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Bollebygd
19 okt - 19 okt 2017
Res
Ängelholm
7 nov - 8 nov 2017
Borlänge
28 nov - 29 nov 2017
Solna
12 dec - 13 dec 2017
Full
Ängelholm
9 jan - 10 jan 2018
Intresseanmälan