Spårvägen i stadenMålgrupp

Kursen vänder sig till dig som behöver öka dina allmänna kunskaper kring spårväg. Kanske arbetar du som stadsplanerare, projektledare, politiker, kommunikatör eller på annat sätt berörs av spårväg.


Förkunskaper

Intresse för spårvägsfrågor


Kursmål/Genomförande

Kunskap om
* Vad är spårväg? kort historik, olika begrepp, internationellt, spårvägsplaner.
* Spårvägsfordon. olika typer utförande, kapacitet.
* Spårvägens infrastruktur. Olika spårtyper, språrkonstruktioner, underhållsfrågor.
* Kraftförsörjning elsystem,signalsystem,upphängning. stolpar,design.
* Kostnader, för spårvagnar,infrastrukturen, samhällskostnader,jämföra buss och spårvagn
* Spårväg som en viktig del av stadsförnyelse.
* Tillgänglighet och trafiksäkerhet.

*Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Introduktion   1  
Vad är spårväg   1  
Regelverk   2  
Spårvägsfordon   2  
Spårvägens infrastruktur   2  
Kraftförsörjning, Signalsystem   2  
Kostnader tidsaspekter   1  
Spårväg och stadsförnyelse   1  
Övning: " Bygga spårväg i Grönköping"   2  
Sammanfattning och avslutning   1  
 
Totalt antal timmar   15   0

BASVTKursfakta
Längd: 8 dagar
Kursbevis: Intyg
Version: 1.1Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Intresseanmälan