Grundkurs Geodetiska mätningsarbeteFör att säkerställa att kursdeltagare har tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra sig kursen ska ett test genomföras med godkänt resultat.
Klicka här för att komma till testet.
Bokning av kursplats utan godkänt test kommer inte att behandlas!

Lämplig litteratur till självstudier före test och kurs kan nås via länken här.
Länklista RegelverkMålgrupp

Personal som redan erhållit Trafikverkets behörighet, men som behöver aktualisera sin kunskap om Trafikverkets gällande regelverk- deras samspel med övriga berörda bransch- dokument - samt hur dessa tillämpas inom Trafikverkets verksamhetsområden.
Personal som har grundläggande mätningsteknisk färdighet inom området "Geodetiska mätningsarbeten och lägesbestämning" men som saknar teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för arbeten i väg och spåranläggning inom Trafikverkets verksamhetsområden.Förkunskaper

Deltagarna ska ha kompetens(kunskaper och praktik) som motsvarar grundutbildning med mätningsteknisk inriktning och /eller praktisk erfarenhet av mätningstekniskt arbete med mer än två år.
Kursen kräver goda grundläggande förkunskaper(teoretisk kunskap och praktik) som förutsätter grundkunskaper inom mätningsteknik och praktisk erfarenhet av mätningstekniskt arbete.
Förkunskaper verifieras genom ett datorbaserat test som måste genomföras med godkänt resultat innan kursanmälan kan ske.Kursmål/Genomförande

Deltagarna ska efter kursen ha teoretisk och praktisk kännedom om hur geodetiska mätningsarbeten och geografisk lägesbestämning utförs inom Trafikverkets verksamhet.De ska dessutom ha grundläggande kunskaper om likheter och skillnader mellan väg och spårbyggnad.
Kännedom om:
- Trafikverkets gällande regelverk - deras samspel med övriga berörda bransch dokument -samt hur dessa tillämpas inom Trafikverkets verksamhetsområden.
- Mätningstekniska arbeten inom Trafikverkets verksamhetsområden.
- Leveranskrav för genomförda mätningstekniska uppdrag.
- Förekommande mätobjekt(koder) för väg och spåranläggningar.
- Spårteknik och spårgeometri.Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Introduktion   0.5  
Allmänt behörighet och regelverk   1  
Allmän järnvägsteknik   5   2
Allmän vägteknik   1  
Inledning TDOK 2014:0571, TDOK 2014:0572   1  
Tekniska förutsättningar   2.5   1
Stomnät   4  
Insamling lägesdata   6   4
Produkter   1  
Mätningsarbeten vid entreprenad   1  
Kunskapsprov   1  
 
Totalt antal timmar   24   7

BBGGMÄTKursfakta
Längd: 4 dagar
Kursbevis: Betyg
Version: 1.1Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Ängelholm
28 maj - 31 maj 2018
Intresseanmälan