Kapning och slipning av rälsmaterialMålgrupp

Personal som ska slipa och kapa rälsmaterial.


Förkunskaper

Grundutbildning i banteknik för underhållspersonal, (BBUHBT eller motsvarande äldre utbildning)
- Uppfylla de krav avseende brandskydd som
Svenska Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning för "heta arbeten"
uppställerKursmål/Genomförande

Efter genomgången utbildning ska deltagarna kunna:
  • Montera utrustning och ställa in gastrycket för olika arbeten.
  • Utföra gasskärning och värmning av plåt och balkar.
  • Handha gassvets-, slip- och kaputrustning på ett sådant sätt att risk för brand, ohälsa och olycksfall undviks.
  • Slipa rälsmateriel med hjälp av slipmaskin och kontrollera resultatet.
  • Förvärma räler och kontrollera föreskrivna temperaturgränser.
  • Kapa räler.
  • Känna till vilka arbetsmiljömässiga risker som är förknippade med arbetsuppgifterna samt hur dessa risker förebyggs.

I utbildningen varvas teori och praktik. Mycket tid ägnas åt gasskärning i olika material. Kapning av rälsmtrl sker med både rälskapare och skärbrännare. Behovet av förvärmn. och kontroll av temp.gränserna behandlas ingående. I slipavsnittet får eleverna lära sig slipning av olika svetsar och skador samt att sprickindikera påsvetsområde.Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Inledning / avslutning   2   2
Säkerhetsföreskrifter, skyddsåtgärder   3   1
Maskiner och utrustning   8   4
Spårsvetsning, allmänt   2  
Skarvfritt spår   2   2
Skära och värma stålmaterial   8   16
Kapning av räler   4   20
Slipning av rälsmaterial   2   21
Spårledningskännedom   1   1
Arbetsmiljö ? ergonomi     1
Kunskapskontroll   1   4
 
Totalt antal timmar   33   72

BBSPSKKursfakta
Längd: 15 dagar
Kursbevis: Betyg
Version: 2.2Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Ängelholm
5 feb - 23 feb 2018
Intresseanmälan