Kraft, växelvärme och belysningMålgrupp

Kursen vänder sig till ingenjörer, konsulter samt personal som arbetar inom förvaltning och projektering av järnvägstekniska elanläggningar.


Förkunskaper

Allmän järnvägsteknik för ingenjörer BAIÖ samt lägst elteknisk gymnasieutbildning.


Kursmål/Genomförande

Kursen ger en övergripande kunskap och insikt i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar gällande hjälpkraftnätet med tillhörande järnvägspecifika lågspänningsanläggningar som t.ex. växelvärme, UPS och reservkraft.

Efter genomgången utbildning skall deltagarna
  • ha en god förståelse för Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar gällande 50Hz systemet
  • god förståelse för såväl högspännings- som lågspänningssystemet
  • förstå principerna för uppbyggnaden av kraftförsörjningssystemets delar samt hur det stödjer traktionssystemen.Övrigt

Medtag egen kalkylator till kursen


Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Inledning/avslutning   1.0  
Hjälpkraft, hög- och lågspänningsställv.   5.0  
Reservkraft   3.5  
Växelvärme   2.5  
Belysning   2.5  
 
Totalt antal timmar   14,5   0

BEIÖBLSPAKursfakta
Längd: 2 dagar
Kursbevis: Intyg
Version: 1.1Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Ängelholm
7 maj - 8 maj 2018
Full
Intresseanmälan