Kraftförsörjningsanläggningar och ledningsnätMålgrupp

Kursen vänder sig till ingenjörer, konsulter samt personal som arbetar inom förvaltning och projektering av järnvägstekniska elanläggningar.


Förkunskaper

Allmän järnvägsteknik för ingenjörer BAIÖ samt elteknisk utbildning gärna med inriktning mot allmän elkraftteknik.


Kursmål/Genomförande

Kursen ger en övergripande kunskap och insikt i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar och ledningsnät.
Efter genomgången utbildning ska deltagaren kunna
  • utföra enklare elektriska beräkningar på trafikverkets ledningsnät samt känna till hur fordonen påverkar ledningsnätet
  • ha övergripande kunskaper om vilka väsentliga parametrar som påverka kapaciteten i Trafikverkets ledningsnät
  • ha kunskap och förståelse för problematiken kring jordningssystem samt EMC.
  • vara informerad om utrustningar i Trafikverkets omformarstationer samt ha övergripande kunskaper om statiska omriktare och roterande omformare.Övrigt

Medtag egen kalkylator till kursen


Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Inledning/avslutning   1.0  
Introduktion kraftförsörjningsanl.   1.0  
Hjälpkraftdistribution   2.0  
Traktionsmatningssystem   2.0  
Fordon och elektrisk traktion   2.0  
Kapacitetspåverkande åtgärder   2.0  
Omformarstation övergripande uppbyggnad   1.0  
Ställverk, reläskydd och likströmssystem   3.0  
Beräkningsmetodik vid fel   3.0  
Statiska omriktare   1.0  
Roterande omformare   1.0  
Jordningssystem, EMC och fält   5.0  
Tågsimulering, GELD mätvärde   3.0  
 
Totalt antal timmar   27   0

BEIÖKFKursfakta
Längd: 4 dagar
Kursbevis: Intyg
Version: 1.1Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Ängelholm
28 maj - 31 maj 2018
Intresseanmälan