Repetition ATC eLearningMålgrupp

Personal som är verksamma inom signaltekniken och med ett behov av en repetition av tidigare erhållen kunskap.


Förkunskaper

Utbildning inom området och praktiska erfarenheter från arbete i anläggningstypen är en rekommendation


Kursmål/Genomförande

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en möjlighet att repetera tidigare erhållen utbildning och att på detta sätt uppdatera kompetens på detta område.Utbildningen ges i form av självstudier i egen miljö som eLearning.Utbildningen grundar sig på repetition av grundläggande kunskaper inom ATC.
Fokus läggs på signalkodning ,hastighetsnedsättningar bortflyttning samt höjning efter växel.Övrigt

Beräknad tidsåtgång vid självstudie är ca 8 timmar.Vid anmälan erhålles inloggningsuppgifter som är giltiga i 30 dagar.


Innehåll

 

     
Allmänt ATC    
Signalkodning    
Bortflyttning    
Höjning efter växel    
Seriell ATC    
Hastighetsnedsättning    
 
   

BSATCR-EKursfakta
Längd: --
Kursbevis: Intyg
Version: 1.1Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
eLearning