Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 2Målgrupp

Ingenjörer som ska arbeta med projektering, förvaltning, ibruktagning och besiktning av signaltekniska anläggningar


Förkunskaper

Utbildningen BSIÖG1 eller motsvarande.


Kursmål/Genomförande

Efter avslutad utbildning skall deltagaren kunna:

  • Redogöra för uppbyggnad och funktion hos vägskyddsanläggning.
  • Ha förståelse för kretslösningar i vägskyddsanläggning i samband med projekteringsarbete.
  • Redogöra för uppbyggnad och funktion hos reläställverk mod -59.
  • Ha förståelse för kretslösningar i stlv mod -59 i samband med projekteringsarbete.
  • Redogöra för uppbyggnad och funktion hos linjeblockering i grundutförande.
  • Ha förståelse för kretslösningar i linjeblockering i samband med projekteringsarbete.
  • Orientera om uppbyggnad och funktion hos ATC-markutrustning.

Teori med schemaläsning och funktionsförståelse varvas med praktiska övningar i autentiska anläggningar.Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Introduktion/Avslutning   1  
Vägskyddsanläggning   15   8
Signalställverk   26   13
ATC   13   2
Linjeblockering   16   7
Prov   4  
 
Totalt antal timmar   75   30

BSIÖG2Kursfakta
Längd: 15 dagar
Kursbevis: Betyg
Version: 3.1Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Intresseanmälan