Bus Rapid TransitMålgrupp

Målgrupp för kursen är samhällsplanerare inom såväl statlig som kommunal verksamhet, projektledare, projektörer och konsulter med intressen inom kollektivtrafiken.


Kursmål/Genomförande

Efter genomgången kurs ska du som deltagare:
- Ha kännedom om BRTs historiska utveckling i världen och Sverige samt om de svenska riktlinjerna för BRT i stadstrafik och regional BRT.
- Ha kännedom om utformningskriterier för ett BRT system.
- Ha fått förståelse för resenärernas preferenser och behov i kollektivtrafiken i relation till BRT system.
- Ha fått förståelse för införande av BRT system och för utformningskrav i den fysiska miljön.Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
BRT historik   1  
BRT guidelines 2   2  
Fysisk utformning av BRT   2   1
Resenärerna   1  
Olika aktörers uppgifter   1   1
Befintliga/kommande BRT-liknande system   2   2
 
Totalt antal timmar   9   4

BVBRTKursfakta
Längd: 2 dagar
Kursbevis: Intyg
Version: 1.1Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Intresseanmälan