Grundläggande vinterväghållning - styra och leda inkl. VViSI Trafikverksskolans kursutbud har det tidigare år funnits två kurser med inriktning mot vinterväghållning, Grundläggande vinterväghållning och VägVäderinformationsSystem, VViS. Från och med hösten 2015 slås dessa två kurser samman till en ny tredagars-kurs.

Med hjälp av meteorologer och föreläsare kommer du att få förklarat hur du tolkar värdena i Trafikverkets vägväderinformationssystem och på vilket sätt du ska koppla de väderscenarion som uppstår till den åtgärd som behöver göras ute på vägarna.

För att uppfylla kravet på kompetens för styra och leda enligt de kontrakt som tillträds efter 2014-09-01, krävs ett separat test som genomförs på Trafikverket Förarprov. Anmälan och eventuella kostnader i samband med det provet är inte kopplade till detta kurstillfälle. Däremot är denna kurs en bra grund för att klara testet.Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska styra och leda vinterväghållning både som beställare och entreprenör inom statlig eller kommunal väghållning.
Kursen vänder sig även till dig som jobbar med planering, information, trafiksäkerhet eller kontroll av vinterväghållning.Kursmål/Genomförande

Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna:
  • planera och disponera resurser för vinterväghållning
  • värdera, bedöma och tillämpa meteorologisk information
  • använda vägväderinformationssystemet VViS
  • välja lämpliga metoder och tidpunkt för åtgärd utifrån rådande förutsättningar
  • planera, styra och leda övriga vinterarbeten.Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Introduktion   0.5  
Lagar och krav   1  
Arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö   0.5  
Planering och kontroll   1  
Meteorologi   6   4
- grundläggande meteorologi    
- frosthalka    
- lokalklimat    
- radar och satellit    
- halkväder    
- väderprognoser    
VViS-systemet   2   1
Halkbekämpning   2   0.5
Snöröjning   3   0.5
Övriga vinterarbeten   1.5  
Sammanfattning och avslutning   0.5  
 
Totalt antal timmar   18   6

BVVVH-SLKursfakta
Längd: 3 dagar
Kursbevis: Intyg
Version: 1.1Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Göteborg
24 okt - 26 okt 2017
Full
Stockholm
31 okt - 2 nov 2017
Full
Borlänge
6 dec - 8 dec 2017
Full
Intresseanmälan