FaktainsamlareMålgrupp

Personer som ska grundutbildas för att få behörighet och kunskap för att kunna agera som faktainsamlare på den del av statens järnvägsinfrastruktur som förvaltas av Trafikverket.


Förkunskaper

Kursdeltagarna ska ha behörighet som skydds- och säkerhetsledare (SoS-ledare).
Kursdeltagare bör ha god erfarenhetsbaserad allmän järnvägskännedom inom trafik, drift- och underhållsarbete.

Kursdeltagare ska ha ansetts som särskilt lämplig och ha förutsättningar att självständigt leda och organisera komplicerade arbetsuppgifter. Kursdeltagaren ska vara kommunikativ och ha en god verbal förmåga.
Bedömning görs av verksamhetsansvarig chef/arbetsledning.Kursmål/Genomförande

Kursdeltagare ska, efter att genomgått utbildningen, ha tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och den förståelse som fordras för att utföra de arbetsuppgifter som utförs av faktainsamlare vid Trafikverkets järnvägsinfrastruktur.

Kursen genomförs i enlighet med Trafikverkets kursplan.Övrigt

Faktainsamlare ska tillämpa kunskaperna i sådan omfattning att god erfarenhet att verka som faktainsamlare upprätthålls. Faktainsamlare ska medverka vid Trafikverkets övningar och andra sammankomster inom olyckshanteringen, när så påkallas.


Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Olyckshantering   2  
Egenskydd   2  
Krishantering   3  
Faktainsamlarens roll och uppgift   3  
Faktainsamling   10  
Vanliga olyckstyper   2   7
Prov   1  
 
Totalt antal timmar   23   7

TrvFaktKursfakta
Längd: 4 dagar
Kursbevis: Betyg
Version: 1.1Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Boden
25 apr - 27 apr 2018
Res
Intresseanmälan