Olycksplatsansvarig (OPA)Målgrupp

Blivande olycksplatsansvariga vid Trafikverkets järnvägsinfrastruktur


Förkunskaper

  • Kursdeltagare ska ha behörighet som skydds- och säkerhetsledare (SoS-ledare)
  • Kursdeltagare ska ha god erfarenhetsbaserad allmän järnvägskännedom inom trafik, drift- och underhållsarbete
  • Ha grundläggande kunskap inom arbetsmiljölagstiftningens område avseende riskhantering och samordning

Kursdeltagaren ska ha ansetts som särskilt lämplig och ha förutsättningar att självständigt leda och organisera komplicerade arbetsuppgifter. Kursdeltagaren ska vara kommunikativ och ha god verbal förmåga. Bedömning görs av verksamhetsansvarig chef/arbetsledning.Kursmål/Genomförande

Kursdeltagarna ska, efter att ha genomgått utbildningen, ha tillägnat sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som fordras för att utföra de arbetsuppgifter som utförs av olycksplatsansvarig vid Trafikverkets järnvägsinfrastruktur.

Tiden för kursen är en normtid.

Olycksplatsansvarig ska efter utbildningen tillämpa kunskaperna i sådan omfattning att god erfarenhet att verka som olycksplatsansvarig upprättshålls. Olycksplatsansvarig ska medverka vid Trafikverkets övningar och andra sammankomster inom olyckshanteringen.Omfattningen regleras i entreprenadkontrakt.Övrigt

Kursen genomförs i enlighet med Trafikverkets utbildningsplan. Efter genomgången utbildning ställs krav om årlig repetitionsutbildninhg, senast 31 maj samt regelbundet utövande.


Innehåll

 

Timmar

    Teori   Praktik
Olycksplatsen   1  
Kommunikation   3  
Arbetsmiljö och säkerhet   2  
Skyddsåtgärder   3  
Röjning/bärgning   2  
Spårområde   1  
Farligt gods/miljöutsläpp   2  
Avsluta uppdrag   1  
Övning/praktik     8
Kunskapskontroll   1  
 
Totalt antal timmar   16   8

TrvOPAKursfakta
Längd: 3 dagar
Kursbevis: Betyg
Version: 4.0Bokningsinfo

Kontaktuppgifter


Klicka för att boka
Intresseanmälan